Integritetspolicy

Integritetspolicy

Välkommen till LLJ Medias integritetspolicy. Vi värdesätter din integritet och vill vara transparenta kring hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Denna policy beskriver våra rutiner och praxis för personuppgiftshantering. Genom att använda vår webbplats samtycker du till insamling och användning av information enligt denna policy.

Insamlade Uppgifter

Vi kan samla in personlig information, såsom namn, e-postadress, telefonnummer och andra relevanta uppgifter när du frivilligt delar sådan information med oss genom våra kontaktformulär eller andra inmatningsfält på webbplatsen.

Användning av Uppgifter

Vi kan använda de insamlade uppgifterna för att kommunicera med dig, tillhandahålla de tjänster du begär och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vi kan även använda informationen för att analysera trender och förbättra våra tjänster.

Dela Uppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster du begär, eller om det krävs enligt lag

Dataskydd och Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring eller förlust.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av eller borttagning av dina personuppgifter. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Kontakta oss för att utöva dessa rättigheter.

Ändringar i Policyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om eventuella förändringar.

Kontakta Oss

Om du har några frågor eller oro gällande denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@lljmedia.se.